Sunset Horse Riding in Cappadocia ขี่ม้าชมพระอาทิตย์ตกที่คาปาโดเกีย

The Land of Beautiful Horse คือความหมายของเมือง Cappadocia ดินแดนที่ราบอันกว้างใหญ่และแปลกตา กลางประเทศตุรกี ที่ประกอบด้วยเมืองเล็กๆหลายเ...

Kyoto Railway Museum พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่นที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่

เกียวโตไม่ได้มีแค่วัดเก่า แต่พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่นที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่ Kyoto Railway Museum ไม่ได้โม้ เพราะ Kyoto Railway Museum...

พระตำหนักดาราภิรมย์ แวะวังน่าชมก่อนเที่ยวแม่ริม

พระตำหนักดาราภิรมย์แห่งนี้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าดารารัศมี โดยก่อสร้างช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๒ ว่าแต่เจ้าดารารัศมีคือใคร???...